Gebruiksvoorwaarden

Beleid inzake de gebruiksvoorwaarden van de website V 2.0 mei 2018

Bezoekers aan onze website moeten akkoord gaan met de volgende algemene voorwaarden in ruil voor de informatie die over ons, ons bedrijf en de diensten wordt gegeven die wij via onze website leveren:

1. thebigword-content

1.1 De inhoud van thebigword.com-website is bedoeld voor uw exclusieve gebruik. Alle materialen die op thebigword.com worden gepubliceerd (inclusief, maar niet beperkt tot nieuwsartikelen, foto’s, afbeeldingen, illustraties, audio- en videoclips, ook wel ‘de Content’ genoemd) worden door copyright beschermd en zijn eigendom van of worden beheerd door thebigword of de partij die wordt gecrediteerd als de leverancier van de content, software of andere materialen. U dient zich te houden aan alle aanvullende copyrightkennisgevingen, informatie of beperkingen die onderdeel uitmaken van de Content waartoe u via de website toegang verkrijgt.

1.2 thebigword is wordt beschermd door copyright als collectief werk en/of compilatie, in navolging van Britse en Amerikaanse wetgeving, internationale conventies en andere copyrightwetten. U mag niets van de Content, software of materialen, hetzij geheel of gedeeltelijk, modificeren, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop ervan, reproduceren, er afgeleide werken van aanmaken, distribueren, uitvoeren, weergeven of op enige andere wijze exploiteren.

1.3 U mag de Content en andere downloadbare items die op deze website worden weergegeven, niet voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren. U mag geen aanzienlijke gedeelten van de Content dat eigendom is van of onder licentie gegeve aan thebigword.com in welke vorm dan ook bewaren.

2. Vertegenwoordigingen en garanties

2.1 thebigword.com vertegenwoordigt noch onderschrijft de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van adviezen, meningen, verklaringen of andere informatie die door gebruikers, informatieleveranciers of andere personen of entiteiten door de service wordt weergegeven, geüpload of gedistribueerd. U accepteert dat afhankelijkheid van dergelijke meningen, adviezen, verklaringen, memorandi of informatie, uw eigen risico is. thebigword.com behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, fouten of weglatingen in enig deel van de website te corrigeren.

2.2 De website en alle downloadbare software worden gedistribueerd op een ‘as is’-basis zonder garanties van enige aard, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties van titel of geïmpliceerde garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. U erkent hierbij dat het gebruik van de website op eigen risico is.

3. Vrijwaring

Het materiaal op deze website kan technische onnauwkeurigheden of andere fouten bevatten. Uw gebruik en bladeren door de website gebeurt op eigen risico. Noch thebigword .com, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of opgelegde schadevergoedingen voortvloeiende uit uw toegang tot, of gebruik van, de website. Thebigword.com garandeert niet dat de functionele aspecten van de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, of dat deze website of de server die het beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Merk op dat bepaalde jurisdicties mogelijk niet het uitsluiten van geïmpliceerde garanties toestaan. Enkele van de bovenstaande uitsluitingen zijn dientengevolge mogelijk niet van toepassing op bepaalde gebruikers.

thebigword.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in deze website aan te brengen.

In verband met een dispuut voortvloeiende uit deze website, gaan u, de gebruiker, en wij, thebigword.com, akkoord tot exclusieve onderwerping aan de jurisdictie van de Rechtbank van Engeland en Wales.

5. Verkeersgegevens

thebigword.com levert mogelijk samengestelde statistieken over de verkopen, klanten, verkeerspatronen en informatie aan derden. Deze statistieken zullen echter geen informatie bevatten waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

5.1 Beleid in verband met openbaarmaking

thebigword.com behoudt zich het recht voor individueel identificeerbare informatie te openen en openbaar te maken, om thebigword.com in staat te stellen aan de van toepassing zijnde wetten en gerechtelijke overheidsverzoeken te voldoen voor het bedienen van haar systemen en om zichzelf of haar gebruikers te beschermen.

5.2 Hoe beschermt thebigword.com uw informatie?

thebigword.com volgt strikte beveiligingsprocedures in verband met de opslag van uw informatie om ongeoorloofde toegang te voorkomen en de voorwaarden van de Wet op de gegevensbescherming van 1998 na te leven. Dit betekent dat thebigword.com u soms om bewijs van identiteit of om andere persoonlijke informatie kan vragen, voordat thebigword.com can uw telefoontje of verzoek kan verwerken.