In de afgelopen jaren hebben rapporten uitgewezen dat de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is toegenomen. MVO heeft doorgaans betrekking op de sociale, economische en milieu-impact van een bedrijf, naast de betrokkenheid van het bedrijf bij de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk ter ondersteuning van lokale goede doelen en fondsenwerving voor liefdadigheid. MVO is veel meer dan alleen gedocumenteerd beleid.

Hoewel MVO-beleid al langere tijd bestaat, wijzen rapporten uit dat MVO daadwerkelijk invloed beginnen te krijgen op de keuzes die mensen maken over de merken waar ze van kopen en de bedrijven waarvoor ze willen werken. Deze toegenomen belangstelling hangt waarschijnlijk samen met de toename van sociaal en ethisch gemotiveerde bewegingen. Vanwege deze veranderingen is het van cruciaal belang dat bedrijven inspelen op de behoeften en wensen van werknemers, potentiële en bestaande klanten om concurrerend te blijven.

Mensen hebben van nature affiniteit met merken die dezelfde waarden als zijzelf uitdragen en met trends, wat suggereert dat klanten, partners en potentiële werknemers maatschappelijk betrokken beslissingen nemen op basis van bredere criteria dan prijs, kwaliteit en functievoordelen. Mensen verwachten en voelen zich sterk om meer transparantie en zorg te eisen van de merken waar ze van houden voor de sociale, economische en milieufactoren waar het bedrijf invloed op heeft.

Bij thebigword staat MVO centraal in onze teamcultuur. Onze interne rapporten benadrukken dat het actief betrekken van ons team bij onze MVO-doelstellingen onze werving- en selectie inspanningen en het behoud van personeel heeft ondersteund. Wij betrekken onze teams internationaal bij het teruggeven aan de lokale en internationale gemeenschap en hebben een Hoofd Duurzaamheid, Michele Gould, die samen met een speciale MVO-commissie leiding geeft aan internationale initiatieven voor positieve veranderingen en liefdadige doelen.

Het is belangrijk dat onze medewerkers een stem hebben, dus we werken samen met alle teams door mondiale evenementen te vieren, zoals het Chinees Nieuwjaar, de Yorkshire Day en Pride. We moedigen fondsenwerving aan en hebben onlangs activiteiten afgerond, zoals bijvoorbeeld recentelijk Allied Force Foundation-parachutespringen voor het goede doel, de Yorkshire Day-taartverkoopactie, het ophalen van gebruikte schoenen voor Soles4Soles, en onze jaarlijkse voedselbankactiviteiten.

We zijn trots dat we bij thebigword MVO steunen en begrijpen dat dit een voortdurende inspanning en betrokkenheid vereist. We hebben interne hulpmiddelen ontwikkeld om de MVO-commissie bij te kunnen staan met een groter bewustzijn van activiteiten en evenementen, om zo onze inzet en toewijding te garanderen

Sarah Paveley – Senior HR Business Partner