Lokalisatie, vertaling en transcreatie zijn drie termen die regelmatig in de taalindustrie worden gebruikt, maar gemakkelijk met elkaar te verwarren zijn. Ze zijn allemaal even belangrijk voor wereldwijde bedrijfsuitbreiding, maar het is belangrijk om de verschillen te kennen en te selecteren welke het meest geschikt is voor uw project.

Vertalen

Vertalen is het proces van het omzetten van inhoud van de ene taal naar een andere, vaak via een vertaalbureau of machinevertalingen, waarbij technologie wordt gebruikt om grote volumes aan te vertalen teksten te verwerken.

Dit is meestal een letterlijke vertaling, wat betekent dat de inhoud exact hetzelfde blijft wanneer deze naar een nieuwe taal wordt vertaald.Dit houdt vaak geen rekening met wijzigingen in webontwerpen, lay-outs of afbeeldingen, waarbij de vertaling langere of kortere tekstpassages genereert.

In sommige gevallen kan machinevertaling worden gebruikt voor bulkvertaling; bewerkingen zijn naderhand echter vaak nodig voor de nuances van betekenis om er zeker van te zijn dat er geen onnauwkeurigheden zijn in de context, grammatica en zinsverband.

Vertaling is een geweldig middel om de klantervaring te helpen, maar een directe vertaling is misschien niet genoeg om een sterke relatie op te bouwen in een nieuwe taal. Als dit niet goed gedaan is, kan het de ervaring van uw klant met uw website negatief beïnvloeden en kan ervoor zorgen dat potentiële klanten ergens anders heen gaan. Het kan ook de merkbeleving goedkoop en inconsistent over laten komen.En daar komt lokalisatie bij het proces kijken.

Lokalisatie

Lokalisatie gaat een stap verder dan een enkele vertaling. Het proces van lokalisatie is nodig om effectief te communiceren, rekening houdend met de nuances van taal, zinsverband en syntaxis.Het is meer dan alleen het vertalen van tekst en omvat het proces van aanpassing van uw website, app of andere diensten aan specifieke talen en culturele voorkeuren. Lokalisatie richt zich op het aanpassen van uw context, afbeeldingen, presentatie en zinsverband aan de cultuur, taal en markt waarvoor u vertaalt. Zoveel meer dan alleen woorden.

Lokalisatie wordt het best gebruikt voor aspecten van uw bedrijf, zoals uw website, app en software, waarbij het onderwerp mogelijk iets complexer is of gericht is op de details van de service. Het wordt sterk aanbevolen om te investeren in een professionele lokalisatie dienst die u kan assisteren in het perfectioneren van uw inhoud en ervoor kan zorgen dat uw bericht consistent is.

Transcreatie

Transcreatie gaat nog een stapje verder.Rekening houdend met nog diepere aspecten van taallokalisatie, is transcreatie het proces van het handhaven van de emotie en consistentie van de boodschap, terwijl het de manier waarop het wordt gepresenteerd herschept om het zo het beste te laten aansluiten op de behoeften van de doeltaalklanten.Vaak zijn de zinnen, productbeschrijvingen en richtlijnen in één taal niet toepasbaar of zinloos als ze in een andere taal worden gelokaliseerd. Transcreatie overbrugt die kloof door het sentiment van de tekst of grafische afbeeldingen over te nemen en ze opnieuw te creëren waardoor ze in de nieuwe doeltaal en doelgroep passen.

Als dit niet wordt overwogen, is het mogelijk dat uw bedoelde bericht verloren gaat of anders wordt geïnterpreteerd dan wat u bedoelt.Transcreatie werkt om uw bericht zorgvuldig aan te passen om ervoor te zorgen dat uw communicatie consistent en relevant blijft, in alle talen.

Bij thebigword streven we ernaar om een wereldwijd publiek te bereiken en klanten te helpen hun aanwezigheid uit te breiden. We erkennen dat lokalisatie en transcreatie belangrijke componenten zijn bij het wegnemen van communicatiebarrières. In een digitale en zeer concurrerende markt is het van vitaal belang om deze diepgang te tonen en tegemoet te komen aan de taalvereisten van uw doelgroep.

Bezoek onze website voor meer informatie over onze lokalisatiediensten lokalisatiepagina.