thebigword neemt loonverschillen tussen mannen en vrouwen weg

Wereldwijde taalaanbieder, thebigword, gelooft dat diversiteit ons in het bloed zit en de sleutel is tot ons succes als bedrijf.

In de loonstaat van dit jaar heeft thebigword de gemiddelde loonkloof met een derde verkleind en de mediane loonkloof toont aan dat vrouwen gemiddeld meer worden betaald dan mannen. In de top twee loonkwartielen zijn vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd, wat aangeeft dat gelijke kansen voorop staan in alles wat we doen.

Om dat in perspectief te plaatsen, de gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen in het VK is 17,9%. Daarom is onze loonkloof tussen mannen en vrouwen aanzienlijk lager dan het Britse gemiddelde.

In de afgelopen 12 maanden hebben we ons gericht op de werving van vrouwelijke experts voor onze technologiedivisie, Gould Tech Solutions, en hebben we verschillende nationale en internationale evenementen gesponsord om diversiteit binnen de groep te vergroten en aan te moedigen.

Onze positieve acties omvatten onder andere een wereldwijde salarisaudit waardoor het bedrijf een eerlijke structuur kon implementeren.

In de toekomst zullen we regelmatig opleidingen verzorgen voor alle managers en andere personeelsleden die betrokken zijn bij salarisbeoordelingen en wervingsbeslissingen. We zullen met onderwijsinstellingen samenwerken om studenten voor te bereiden op het werkzame leven, mentorschap en bestaande programma’s verder te ontwikkelen.

Senior HR Business Partner, Sarah Paveley, zei: “Ik ben verheugd te zien dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in het afgelopen jaar is afgenomen. We hebben een aantal maatregelen genomen om de kloof te verkleinen en het doet me deugt om te zien dat deze hun vruchten afwerpen.

Maar dat betekent niet dat we nu tevreden achterover leunen. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we eerlijk zijn tegenover al onze werknemers, ongeacht het geslacht.”

Geef een antwoord